Sya-Bruket AB

Har anor från mer än 100 år tillbaka i tiden. Här har dragits tråd, tillverkats spik och kätting och är numera hemvist för ett antal mindre och medelstora företag i en industriby. Oavsett om du söker en lokal på 1 000 m2 eller ett litet krypin för hobbybilsprojektet så är du välkommen med en förfrågan.