Brukets historia

1931

Syaverket som det såg ut 1931

Historiska efterforskningar har visat att platsen för bruket varit föremål för flera kvarnar och sågverk innan fabrikör Per Stenman 1897 började utnyttja turbinerna vid Svartån för industriella ändamål. Järntråd och spik var de första produkterna. Stenman fick efter några år bekymmer och företaget gick i konkurs i början på 1900-talet. Efter en del turer köptes bolaget av Bröderna Edstrand 1903 och några år senare, 1907, ombildades bolaget till Åsbrohammar – Spångsholms Bruks Nya AB. Detta namnet behölls ända till 1941 då bolaget ombildades till Spångsholms Bruks AB. 

Perioden 1938 och fram till början på 60-talet var mycket expansiv och mycket av dagens byggnader kom till då. Produkterna bestod av tråd, bl a telefontråd, linor till vajrar, taggtråd mm, samt kätting och spik. Som mest var man uppe i närmare 300 anställda på företaget under den här perioden.

1966 bestämde sig Bröderna Edstrand för att sälja företaget och ny ägare blev Gunnebo Bruk med huvudkontor utanför Västervik. Gunnebo var redan då stora på spik, kätting och stängsel varför produktionen i Sya passade väl in. Strukturrationaliseringar ledde till att spiktillverkningen koncentrerades till Gunnebo medan kättingdelen ökades i Sya. Men även denna del flyttades i början på 80-talet till Gunnebo och kvar blev tråddragningen. Denna hade utvecklats succesivt och 1982 var man specialiserade på rostfri dragen tråd. 

I samma veva förvärvade Nyby-Uddeholm en del i företaget genom att tillföra drageriet i Munkfors. Det sammanslagna bolaget kom att heta Gunnebo-Uddeholm Stainless AB, förkortat till GUSAB. En produktöverföring mellan verken ledde till att tonnaget för Syas del ökade markant på framförallt rostfri fjädertråd. 

Nästa steg i strukturrationaliseringen blev att Sandvik köpte först Munkforsverket och därefter Gusab. Detta skedde i slutet av 80-talet. Efter denna sammanslagning var Gusab en av de största aktörerna på rostfri fjädertråd under lång tid. Förändringar inom Sandvikkoncernen tillsammans med ytterligare krav på strukturrationaliseringar ledde fram till att Gusab-verket stängdes under 2003 och maskiner och produkter flyttades till dragerierna i Sandvik och Barcelona, Spanien. En över 100 år gammal industriepok gick därmed i graven.

Många gamla inventarier och andra föremål har under åren, och framförallt under de sista åren, flyttats över till Sya Hembygdsgård som byggt upp en mycket fin miljö för dessa historiska föremål. Ett besök rekommenderas!

Nästa epok i Gusabs historia började 2004 med anpassning av fastigheterna för ny verksamhet i form av industrihotell. 10 år senare, dvs i början av 2014 säljs fastigheten i sin helhet till ett privat lokalt förankrat bolag, Sya-Bruket AB, som fortsätter utvecklingen av fastigheten till ” Industrihotellet vid Svartån”.